Hoe een kind omgaat met ziekte

Wat zijn de stappen die een kind doorloopt? Welke “routes” kunnen zij daarbij “aanvliegen” (onbewust)? En hoe kun je als ouders & omgeving een kind het beste steunen?
Als er bij een kind een ziekte geconstateerd wordt, of als een kind (lichamelijk) gehandicapt (of beperkt) raakt, heeft dat een enorme impact op het emotionele welbevinden van het kind. De weerbaarheid en veerkracht komen flink onder druk te staan en een kind krijgt, al dan niet ineens, een aantal flinke uitdagingen voor zijn/ haar kiezen. Ziek zijn of gehandicapt zijn betekent nu eenmaal verlies van gezondheid, verlies van gezond zijn. Dat is een verlieservaring.
Elk persoon gaat op een andere manier met een verlieservaring (rouw) om.
Wat zijn de stappen die de meeste kinderen doorlopen in zo’n proces? Welke stappen ondergaat je kind tijdens aanpassing of gewenning of verwerking aan/ van  de ziekte, handicap? Van Roosmalen (et al, 2013) definieert een zevental stappen zodat kinderen of jongeren geholpen kunnen worden in de fase waarin ze zich bevinden.
Stap 1: Overeind blijven – dwalen in het donker, opzoek naar jezelf
Stap 2: Aanschouwen – de omvang en impact van de gebeurtenis worden duidelijk
Stap 3: Verduren – verblijf in het diepste dal
Stap 4: Omkeren – tegen de wind in durven gaan staan
Stap 5: Funderen – weer vaste grond vinden
Stap 6: Opbouwen – jezelf en het leven weer bij elkaar rapen
Stap 7: Integreren – met je rugzak vol bagage weer (proberen) deelnemen aan het leven
De verschillende stappen staan als een stappenplan na elkaar beschreven, maar elk kind hanteert zijn/ haar eigen volgorde. De volgorde van 1 t/m 7 is dan ook niet voor iedereen gelijk. Daarnaast hanteert elk kind ook zijn/ haar eigen tijd bij het ‘voltooien’ van een stap. Bij de een kan stap 1 dan ook een week duren, bij de ander een aantal jaar. Het is ook lang niet altijd zo dat een kind stap 7 al tijdens zijn/ haar jeugd bereikt. Soms duurt het tot in de volwassenheid voordat de laatste stap gezet kan worden en iemand (weer) volledig deelneemt aan het leven en balans ervaart.
Bij Xpressief Coachen bieden we kindercoaching waardoor de kinderen de veerkracht en weerbaarheid aanspreken om alle stappen zo goed mogelijk te doorlopen. We kunnen de impact niet wegnemen, wél kunnen we ondersteunen en begeleiden bij het ‘uitdeuken’ en het leren aanspreken van de natuurlijke veerkracht van je kind zodat hij/ zij helemaal thuis is bij en met zichzelf en naar potentie kan leven.
Tijdens een oriënterend (en kosteloos) informatie – en adviesgesprek maken we graag kennis, vertellen je wat we voor jullie kunnen betekenen en krijg je al tips & tricks om je kind thuis optimaal te ondersteunen tijdens zijn/ haar proces. Contact opnemen? Dan kun je mailen naar info@xpressiefcoachen.nl of bellen op 085 – 303 3674.

Bronvermelding: ‘Nou zul je het beleven!’ T. van Roosmalen, E. Meester, G. Pasker en J. Willemsen (2013)
Photo: Corbis Bridge (Alamy)
Naar alle blogs